+9821-44032705 Logo2
آموزش های ویدئویی
برای همه در هر کجا
66bd23c4eef2ce0193e5d443c3db679e

Android

سیستم عامل اندروید برای دستگاه های موبایل، تبلت ها، تلویزیون ها، Set Top Box ها و سیستم های Embedded طراحی شده است.
این سیستم عامل توسط شرکت گوگل طراحی شده و پشتیبانی می شود.
پست الکترونیک
می توانید با ثبت ایمیل خود از درج درس های جدید در سرفصل Android آگاه شوید.