+9821-44032705 Logo2
آموزش های ویدئویی
برای همه در هر کجا
D732c16ea54a76c831069669f3fa9ee1

Photoshop

Adobe Photoshop یک پردازشگر گرافیکی است که بدست شرکت ادوبی گسترش یافته و برای ایجاد، ترکیب، ویرایش، بازسازی و یا دگرگونی عکس‌ها و نگاره‌ها بکار می‌رود.
پست الکترونیک
می توانید با ثبت ایمیل خود از درج درس های جدید در سرفصل Photoshop آگاه شوید.