+9821-44032705 Logo2
آموزش های ویدئویی
برای همه در هر کجا

پرسش و پاسخ

جدید ترین پرسش ها

0
امتیاز
1
پاسخ
7
بازدید
5 روز قبل توسط زینب آقائی
0
امتیاز
0
پاسخ
10
بازدید
7 روز قبل توسط بردیا علمی
0
امتیاز
0
پاسخ
7
بازدید
8 روز قبل توسط حسین مظفری
0
امتیاز
1
پاسخ
13
بازدید
10 روز قبل توسط mina niknasab
0
امتیاز
1
پاسخ
17
بازدید
14 روز قبل توسط امیر احمدی
0
امتیاز
1
پاسخ
18
بازدید
15 روز قبل توسط سارا ازادی
-1
امتیاز
0
پاسخ
19
بازدید
17 روز قبل توسط بردیا علمی
0
امتیاز
2
پاسخ
40
بازدید
حدود یک ماه قبل توسط Qader Ghafory
0
امتیاز
1
پاسخ
53
بازدید
حدود یک ماه قبل توسط abolfazl rezaee
0
امتیاز
2
پاسخ
41
بازدید
حدود یک ماه قبل توسط علیرضا کوهسار
0
امتیاز
2
پاسخ
141
بازدید
حدود یک ماه قبل توسط پروانه پایدار
0
امتیاز
1
پاسخ
54
بازدید
حدود یک ماه قبل توسط abolfazl rezaee
0
امتیاز
1
پاسخ
73
بازدید
حدود یک ماه قبل توسط حسین ..
0
امتیاز
1
پاسخ
83
بازدید
2 ماه قبل توسط سخاوت کریمی
0
امتیاز
1
پاسخ
116
بازدید
2 ماه قبل توسط Qader Ghafory
0
امتیاز
1
پاسخ
63
بازدید
2 ماه قبل توسط شیرین شایان
0
امتیاز
1
پاسخ
66
بازدید
2 ماه قبل توسط Mohsen Amini
0
امتیاز
1
پاسخ
119
بازدید
3 ماه قبل توسط mohammad jafari
0
امتیاز
1
پاسخ
122
بازدید
...
0
امتیاز
2
پاسخ
96
بازدید
3 ماه قبل توسط شاهین پارسا
0
امتیاز
1
پاسخ
100
بازدید
3 ماه قبل توسط مریم صمیمی
0
امتیاز
1
پاسخ
103
بازدید
3 ماه قبل توسط yousef rajabi
0
امتیاز
2
پاسخ
108
بازدید
4 ماه قبل توسط مریم تقدیری
0
امتیاز
2
پاسخ
117
بازدید
4 ماه قبل توسط مریم تقدیری
0
امتیاز
2
پاسخ
105
بازدید
4 ماه قبل توسط پرواز آسمانی
0
امتیاز
1
پاسخ
107
بازدید
4 ماه قبل توسط سارا بذلی
0
امتیاز
2
پاسخ
134
بازدید
4 ماه قبل توسط atefe ghoshooni
0
امتیاز
1
پاسخ
90
بازدید
4 ماه قبل توسط صادق ظفری فر
1
امتیاز
1
پاسخ
136
بازدید
4 ماه قبل توسط محمد جعفری
0
امتیاز
1
پاسخ
122
بازدید
4 ماه قبل توسط محمد جعفری
0
امتیاز
1
پاسخ
131
بازدید
4 ماه قبل توسط مجتبی صادقی
0
امتیاز
1
پاسخ
143
بازدید
4 ماه قبل توسط Sadeq Mohseni
0
امتیاز
1
پاسخ
143
بازدید
ps
4 ماه قبل توسط مائده طوسی
0
امتیاز
1
پاسخ
156
بازدید
4 ماه قبل توسط mehran .
0
امتیاز
1
پاسخ
173
بازدید
4 ماه قبل توسط محمد کریمی
-1
امتیاز
2
پاسخ
148
بازدید
5 ماه قبل توسط مریم صمیمی
1
امتیاز
1
پاسخ
148
بازدید
5 ماه قبل توسط sajad golchin
0
امتیاز
1
پاسخ
181
بازدید
5 ماه قبل توسط javid hagh
0
امتیاز
1
پاسخ
138
بازدید
5 ماه قبل توسط parvaz67 parvaz67
1
امتیاز
1
پاسخ
181
بازدید
6 ماه قبل توسط علیرضا رضایی
تعداد پرسش ها 266
پاسخ داده شده 250
پاسخ صحیح 37